Search

שאלות ותשובות על טיפול במוזיקה

למי זה מתאים?

טיפול במוזיקה מתאים לילדים, בני נוער ולמבוגרים.

לאלו הרוצים לחקור ולהרחיב את עולמם הפנימי. לחקור את קולם ולהרחיב את השימוש בו. להתחבר למקומות יצירתיים וספונטניים. לאנשים שנקלעו למשבר, לאנשים הזקוקים לחיזוק ותמיכה, לאלו הרוצים להבין טוב יותר את עצמם ולממש את הפוטנציאל האישי שלהם. הטיפול מתאים לליווי תהליכים של צמיחה ושינוי.

בטיפול עם ילדים קיימת משמעות וחשיבות גדולה למפגשי ליווי עם ההורים. במפגשים ינכחו ההורים והמטפל ויקבעו בנפרד מהמפגשים הטיפוליים הנערכים באופן קבוע עם הילד. ההורה מהווה את הדמות המרכזית בחייו של הילד, הוא מכיר אותו טוב יותר מכולם. לנו כהורים יש דפוסים, דרכי התמודדות, הסתכלות שאנו נושאים איתנו מילדותנו ואף הועברו אלינו מההורים שלנו.  במפגשי הליווי נוכל לעדכן ולהתעדכן וכן להבין טוב יותר וביחד כיצד נוכל להביא להטבה, לשיפור ולצמיחה של הילד.  מניסיון מתוך עבודתי עם ילדים והוריהם, ככל שההורים יתמידו ויגיעו לפגישות עם המטפל, כך התהליך יהיה מועיל יותר.


מטרות הטיפול במוזיקה?

מטרות הטיפול יותאמו לצורך אותו מעלה המטופל או לצורך אשר מעלים הורים שהביאו את ילדם למפגשים.   בתהליך הטיפולי אנו שואפים ומכוונים להביא לשיפור במצב הרגשי, קוגניטיבי, גופני וההתנהגותי העלול לגרום סבל למטופל ולסביבתו.   הטיפול נוגע בתחום רגשי-נפשי, בתחום חברתי, קוגניטיבי, השפה והתקשורת, בתחום המוזיקלי ועוד.

לעתים אנו מגיעים לטיפול עם מטרה מסוימת, אולי אפילו קונקרטית בה המטופל היה רוצה לגעת. בעקבות המפגשים, המוזיקה, הקשר שנרקם עם המטפל וכן בעקבות התהליך שעובר המטופל נפתחים ערוצים נוספים וחווים הטבה, שיפור או שינוי בתחומים נוספים / נחשפים לאיכויות נוספות בעצמנו.

דוגמאות למטרות שאפשר להשיג דרך הטיפול במוזיקה:

הכרת העולם הפנימי והרחבתו. שיפור הדימוי העצמי, הביטחון העצמי, שיפר טווח הריכוז ויכולת ההתמקדות. שיפור הארגון הפנימי. שיפור היכולת להעז, לנסות וליזום דברים חדשים. הגברת תחושת שייכות, חווית הצלחה, הגברת המוטיבציה לעשייה, להסתגלות טוב יותר לחברה, למימוש. קרבה לעוצמות ולמקורות כוח פנימיים. פיתוח מודעות לעצמי ואחר, פיתוח היכולת לשתף אחרים בתחושות וברגשות אישיים. צמיחה והתפתחות אישית בכדי לממש את הפוטנציאל של המטופל.מה כולל חדר הטיפול במוזיקה?

חדר הטיפול אצלי כולל גיטרות (אקוסטית וחשמלית), פסנתר, כלי הקשה שונים, כחון, כלים רכים ומהדהדים, קסילופון עץ, שייקרים, האפי (פאנטם), מיקרופון, מקלדת שליטה, לאנצ' פד ואמצעי הקלטה המשמשים כאולפן בייתי.

מה הייחוד של תרפיה במוזיקה?

השימוש במוזיקה נועד להעמיק, להרחיב ולדרבן את התהליך הטיפולי ועיקרו להביא לשינויים סובייקטיביים בעולמו הפנימי של המטופל. פסיכותרפיה באמצעות מוזיקה משלבת את החוויה המוזיקלית. המוזיקה מאפשרת הבעה, קשר ותקשורת. הטיפול כולל שימוש במוזיקה חיה (אלתור, ביצוע, שירה), הלחנה, כתיבה, האזנה למוזיקה מוקלטת, הקלטת מוזיקה. לפרטים נוספים, תהיות ועוד: https://www.maornawimusic.com/contact

11 views0 comments